Zápis do MŠ

ZÁPIS 

do

MATEŘSKÉ ŠKOLY

se koná

7. května 2024

od

8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.

v kanceláři mateřské školy (budova školní družiny).


S sebou vezměte: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, 

                                občanský průkaz,

                                rodný list dítěte.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  zde .    


Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2024/2025:

Přijímáme žádosti dětí, které dovrší do 31.8.2024 věku tří let a jsou řádně očkované (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání).