Provozní doba

Provoz MŠ

Ve třídách Berušek, Kočiček, Motýlků, Sluníček a Žabiček

od 6.15 hodin do 16.00 hodin, v pátek do 15.30 hodin.

Ve třídě Rybiček

od 8.00 hodin do 12.15 hodin.