Provozní doba

Provoz MŠ 

Ve třídách Berušek, Kočiček, Motýlků, Sluníček je od 6.15 hodin do 16.30 hodin, v pátek do 16.00 hodin.