Úplata za vzdělávání

Základní škola oznamuje rodičům dětí z MŠ, že na měsíc duben 2020 SE RUŠÍ úplata za předškolní vzdělávání. Žádáme rodiče, aby pozastavili trvalý příkaz na tuto platbu. Úplata za měsíc květen bude upřesněna dle vývinu situace. Rodičům, kteří již měsíc duben uhradili, budou peníze vráceny na bankovní účet.

Úplata za vzdělávání se platí převodem na účet Základní školy a mateřské školy v Sázavě, vždy do 15. dne v měsíci.

Celodenní MŠ - 450 Kč, polodenní MŠ - 300 Kč.

Číslo účtu: 444506379/0800

Variabilní symbol dostanete ve třídě.

Osvobozen od úplaty bude dle vyhlášky č. 14/2005 §6 odst.5) zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle zákona č. 117/1995.

Dle zákona č. 561/2004 §123 odst.2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.