Ekologická výchova

Vztah k přírodě se formuje už v raném věku, a proto na ekologickou výchovu dáváme velký důraz.

Mezi priority v ekologické výchově patří dětské pozorování, zkoumání a poznávání v oblasti života na Zemi. Děti se setkávají s důsledky lidského působení na život kolem nás.

Pravidelně zařazujeme týdenní projekty - Les, Voda, Planeta Země, Zvířata v zimě a Studánka víly Rozárky. Společně podnikáme výpravy do přírody v okolí Sázavy. Do chráněné krajinné oblasti Votočnice putujeme v doprovodu ing. B. Vtípila a vždy se dozvíme hodně zajímavostí ze života živočichů a rostlin.

Spolupracujeme s ekologickým centrem v Olbramovicích, které nám představuje pravidelně své programy. Jsme zapojeni v síti mateřských škol Mrkvička. Každoročně se účastníme projektu Čistá řeka Sázava.

EKOCENTRUM

Hravé učení s Tondou a Toničkou jsou enviromentální programy se zaměřením na člověka a ekosystémy, které ovlivňuje.

Jednotlivé programy na sebe volně navazují a jsou opravdu zajímavé.

Človíček

ČLOVÍČEK

Pole, louka, les

POLE, LOUKA, LES

Voda

voda

Vzduch

vzduch