Úřední deska

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prázdninový provoz bude probíhat od 29.6.2020-17.7.2020. Pokud máte o prázdninový provoz zájem, podejte přihlášku nejpozději do 19.6.2020. Žádost níže ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ.


zadost o prazdninovy provoz2020.odt

OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se otevření, bychom Vás rádi informovali o chodu školky.

RANNÍ PŘEDÁNÍ:

 • zaměstnanec MŠ změří dítěti teplotu
 • předání dítěte proběhne u vstupních dveří- rodiče nevstupují do budovy MŠ, dítě do třídy odvede zaměstnanec MŠ
 • v případě jakýchkoliv projevů nemoci nebo nachlazení (rýma, kašel, zvýšená teplota, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude dítě přijato do MŠ
 • rodiče při nástupu tj. 25.5.2020, odevzdají čestné prohlášení, dále jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, prohlášení lze vyplnit i při nástupu do MŠ, nebo ke stažení níže
 • dítě si přinese oblečení na jeden den v označené igelitové tašce, kterou si odpoledne odnese se vším oblečením a obuví domů, z důvodu dezinfekce prostor
 • při cestě do školky a ze školky budou dodržována obecná pravidla stanovena krizovým opatřením- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, při předávání dětí budou rodiče mezi sebou dodržovat rozestup 2 m, stejně tak před budovou MŠ, dále rodiče s dětmi nebudou pobývat na zahradě MŠ déle než podobu nezbytně nutnou
 • u vstupu si dítě ošetří ruce dezinfekcí
 • děti si do školky nebudou nosit plyšáky ani žádné jiné hračky z hygienických důvodů
 • děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušky nosit nemusí

PRŮBĚH DNE:

 • denní aktivity se budou plánovat tak, aby větší než obvyklou část dne bylo možno strávit venku v areálu MŠ
 • po svačině děti budou trávit dopoledne na zahradě MŠ až do oběda
 • po obědě a odpočinku se děti opět přesunou do venkovních prostor
 • odpolední svačina, pokud to bude možné bude podávána venku
 • pro každou třídu bude na zahradě vymezen prostor
 • pedagogický pracovník bude děti kontrolovat a bude vždy přítomný při důkladném mytí a dezinfekci rukou (i z bezpečnostních důvodů)
 • skupina vytvořených tříd ke dni 25.5.2020 zůstává neměnná do konce školního roku
 • provoz MŠ: od 7.00-15:00


STRAVOVÁNÍ:

 • pitný režim- v prostorách MŠ bude dětem podáváno v označeném kelímku
 • při pobytu venku budou mít děti svoji vlastní láhev, kterou si donesou označenou svojí značkou z domova, pití jim bude dle potřeby doplňováno (nenaplňujte láhev dětem sladkou šťávou)
 • provozní zaměstnanci budou podávat dítěti jídlo v ochranných rukavicích a rouškách
 • dítě bude mít své místo po celou dobu docházky do MŠ a to nebude měnit, organizace stolování by měla, pokud je to možné, splňovat základní hygienické požadavky (rozmístit děti tak, aby u každého stolečku byl co nejmenší počet)
 • děti budou mít na svém místě označený hrneček (kelímek), do kterého budou dostávat pití po celý den
 • děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, toto vše zajistí personál MŠ
 • po dobu těchto opatření si děti samy nemažou pomazánku na pečivo- hygienické důvody


Při jakýchkoliv příznacích podezření na COVID 19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte.

Prosíme rodiče, aby po dobu pobytu dítěte v MŠ, byli pokud je to možné zastižitelní na mobilním telefonu nebo na telefonu udaném v MŠ.

Prosíme rodiče, kteří zvažují nástup dětí do MŠ od 25.5.2020 aby si nahlásili obědy do čtvrtka 21.5.2020 ve školní jídelně.


DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI !

čestné_prohlášení.pdf

Otevření MŠ

Od 25.5. 2020 bude opět otevřena mateřská škola. A to v omezeném provozu od 7:00 do 15:00. Skupina bude v počtu maximálně 15 dětí. Provoz bude obnoven zejména pro děti obou pracujících rodičů, kteří zároveň splňují podmínky pro vstup do mateřské školy. Při předávání dětí proběhne ranní filtr a měření teploty.

Zápis do MŠ na školní rk 2020/2021

Opatření k zápisům vydané MŠMT

Kritéria pro přijetí do MŠ

Čestné prohlášení k očkování

Zápis.doc
Čestné prohlášení.doc

oznamujeme

Za měsíc duben se ruší úplata za předškolní vzdělávání. Žádáme tímto rodiče, aby pozastavili trvalý příkaz na tuto platbu. Úplata za měsíc květen bude upřesněna dle vývinu situace. Rodičům, kteří již měsíc duben uhradili, budou peníze vráceny na bankovní účet.

zápis do 1. tříd

Základní škola a mateřská škola oznamuje, že zápis do 1. třídy proběhne 6.4.-8.4. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. O výsledku správního řízení budou zákonní zástupci informováni v těchto dnech elektronicky (e-mailem). Písemná rozhodnutí budou vydána v prvním možném termínu po ukončení karantény na předem domluvené schůzce rodičů (s sebou rodný list dítěte).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE SE NAŠE MŠ UZAVÍRÁ AŽ DO ODVOLÁNÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne 11. května 2020 v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ.Zahrada u MŠ

Od 1.11.2019 do 31.3.2020 je areál zahrady pro veřejnost uzavřen. Vrátka se uzavírají pondělí- čtvrtek v 16:00 a v pátek 15:30.

informační schůzka pro Děti nově nastupující ve školním roce 2019/2020

Informační schůzka k zahájení nového školního roku se uskuteční ve středu 28.8.2019 od 15:00 ve třídě Kočiček a ve třídě Rybiček od 13:30.

Program: Platby, akce, docházka, bezpečnost, školní řád, různé...

Seznamy dětí budou vyvěšeny od 26.8.2019 do 30.8.2019 na vstupních dveřích do MŠ a na úřední desce. V tomto týdnu nás už v MŠ zastihnete v dopoledních hodinách.

Návštěvní dopoledne pro rodiče s dětmi se uskuteční 29.8.2019 od 10:00 na zahradě MŠ. Přijďte si k nám pohrát na zahrádku a seznámit děti s novým prostředím.

Školní rok 2019/2020 začíná 2.9.2019. Těšíme se na Vás !

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na e-mail: romana.sonogova@zssazava.cz


Co by děti měly umět

 • obouvat a zouvat bačkory a boty
 • poznat svoje oblečení (je dobré připravovat oblečení s dítětem předem a společně)
 • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (připravíme, pomůžeme, ale dítě by mělo mít snahu)
 • při jídle sedět u stolu, snažit se samo jíst lžící, pít ze skleničky- hrníčku
 • umýt si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • použít záchod, včas si říci
 • zvládat chůzi po schodech

Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. Buďme trpěliví, ale důslední, v klidu procvičujme, co je třeba. Odměnou nám bude pohoda dětí a dosažené výsledky.

Několik rad pro rodiče nových dětí

 • nechoďte na poslední chvíli
 • pamatujte, že každé dítě se přizpůsobuje jinak novému prostředí a kolektivu, nechejte mu proto čas na aklimatizaci
 • máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se s důvěrou na Vaše paní učitelky
 • zbytečně neprodlužujte loučení
 • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • určitou dobu, než si dítě zvykne, berte ho po obědě
 • informujte učitelku, pokud má dítě nějaké zdravotní omezení

Pokud se vše hned nedaří, dejte svému dítěti i nám dostatek času se adaptovat. Před dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za trest.

Těšíme se na čas strávený s Vámi a s Vašimi dětmi.


Zápis do MŠ - výsledky

21.5.2019

Žádáme rodiče, aby se dostavili na sekretariát školy k podpisu a převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

Web výsledky zápisu MŠ 19/20

Důležité informace pro předškoláky:

prosinec- leden- co nejdříve se objednat do PPP, pokud zvažujete odklad

do 15.března- vyplnit a odevzdat zápisní list a žádost o přijetí do kanceláře ZŠ

do 15.března- vyplnit a odevzdat případnou žádost o odklad do kanceláře ZŠ

1.-3.dubna- zápis do 1.tříd

23.dubna- dodatečný zápis

do 30.dubna- případně odevzdat doporučení do PPP a lékaře k žádosti o odklad