Úřední deska

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne 11. května 2020 v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ.


Zahrada u MŠ

Od 1.11.2019 do 31.3.2020 je areál zahrady pro veřejnost uzavřen. Vrátka se uzavírají pondělí- čtvrtek v 16:00 a v pátek 15:30.

informační schůzka pro Děti nově nastupující ve školním roce 2019/2020

Informační schůzka k zahájení nového školního roku se uskuteční ve středu 28.8.2019 od 15:00 ve třídě Kočiček a ve třídě Rybiček od 13:30.

Program: Platby, akce, docházka, bezpečnost, školní řád, různé...

Seznamy dětí budou vyvěšeny od 26.8.2019 do 30.8.2019 na vstupních dveřích do MŠ a na úřední desce. V tomto týdnu nás už v MŠ zastihnete v dopoledních hodinách.

Návštěvní dopoledne pro rodiče s dětmi se uskuteční 29.8.2019 od 10:00 na zahradě MŠ. Přijďte si k nám pohrát na zahrádku a seznámit děti s novým prostředím.

Školní rok 2019/2020 začíná 2.9.2019. Těšíme se na Vás !

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na e-mail: romana.sonogova@zssazava.cz


Co by děti měly umět

 • obouvat a zouvat bačkory a boty
 • poznat svoje oblečení (je dobré připravovat oblečení s dítětem předem a společně)
 • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (připravíme, pomůžeme, ale dítě by mělo mít snahu)
 • při jídle sedět u stolu, snažit se samo jíst lžící, pít ze skleničky- hrníčku
 • umýt si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • použít záchod, včas si říci
 • zvládat chůzi po schodech

Nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. Buďme trpěliví, ale důslední, v klidu procvičujme, co je třeba. Odměnou nám bude pohoda dětí a dosažené výsledky.

Několik rad pro rodiče nových dětí

 • nechoďte na poslední chvíli
 • pamatujte, že každé dítě se přizpůsobuje jinak novému prostředí a kolektivu, nechejte mu proto čas na aklimatizaci
 • máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se s důvěrou na Vaše paní učitelky
 • zbytečně neprodlužujte loučení
 • nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • určitou dobu, než si dítě zvykne, berte ho po obědě
 • informujte učitelku, pokud má dítě nějaké zdravotní omezení

Pokud se vše hned nedaří, dejte svému dítěti i nám dostatek času se adaptovat. Před dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za trest.

Těšíme se na čas strávený s Vámi a s Vašimi dětmi.


Zápis do MŠ - výsledky

21.5.2019

Žádáme rodiče, aby se dostavili na sekretariát školy k podpisu a převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

Web výsledky zápisu MŠ 19/20

Důležité informace pro předškoláky:

prosinec- leden- co nejdříve se objednat do PPP, pokud zvažujete odklad

do 15.března- vyplnit a odevzdat zápisní list a žádost o přijetí do kanceláře ZŠ

do 15.března- vyplnit a odevzdat případnou žádost o odklad do kanceláře ZŠ

1.-3.dubna- zápis do 1.tříd

23.dubna- dodatečný zápis

do 30.dubna- případně odevzdat doporučení do PPP a lékaře k žádosti o odklad