Úřední deska‎ > ‎

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do MŠ

přidáno: 23. 3. 2017 14:16, autor: Markéta Čechová

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2017/2018

Přijímáme žádosti dětí, které dovrší v roce 2017 tří let a jsou řádně očkované (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání).

1) Děti, které do 31.8. dosáhnou věku pěti let, budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání.
2) Přednostně jsou přijímány děti starší čtyř let ze spádové oblasti až do naplnění kapacity.
3) Přihlíží se k doporučení pediatra, klinického logopeda a k sociální situaci v rodině.

Mgr. Zdeňka Kotzotová
ředitelka ZŠ a MŠ
Comments