Úřední deska

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

přidáno: 16. 6. 2017 3:47, autor: Ivana Vyskočilová   [ aktualizováno 16. 6. 2017 3:48 ]

Ve školním roce 2017/2018 se částka za vzdělávání v MŠ nemění.

Celodenní provoz - 450 Kč
Polodenní provoz - 300 Kč

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky poplatek za MŠ neplatí.

Mgr. Zdeňka Kotzotová
ředitelka ZŠ a MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

přidáno: 17. 5. 2017 13:53, autor: Markéta Čechová

Žádáme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvedli na sekretariátu školy. Děkujeme.

1 přijat
2 přijat
3 přijat
4 přijat do oddělení s polodenním provozem
5 přijat
6 přijat
7 přijat
8 přijat
9 přijat
10 nepřijat
11 přijat
12 přijat
13 přijat do oddělení s polodenním provozem
14 přijat
15 přijat
16 přijat
17 přijat
18 přijat
19 nepřijat
20 nepřijat
21 přijat
22 nepřijat
23 přijat
24 přijat
25 přijat do oddělení s polodenním provozem
25 přijat do oddělení s polodenním provozem
27 přijat do oddělení s polodenním provozem
28 přijat
29 nepřijat
30 přijat
31 přijat
32 přijat
33 přijat
34 přijat
35 nepřijat
36 přijat do oddělení s polodenním provozem
37 nepřijat
38 přijat
39 přijat do oddělení s polodenním provozem

ZÁPIS DO MŠ

přidáno: 4. 4. 2017 4:22, autor: Ivana Vyskočilová   [ aktualizováno 4. 4. 2017 4:23 ]

ZÁPIS DO MŠ 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Sázava vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2017/2018 do mateřské školy.

Vydávání dokumentů - žádost a potvrzení od lékaře si můžete stáhnout na stránkách ZŠ a MŠ Sázava nebo vyzvednout v mateřské škole (třída Sluníčka).

Vrácení vyplněných dokumentů - 2. května od 9.00 - 11.00 hodin a od 13.00 - 16.00 hodin v kanceláři MŠ (budova školní družiny)

Při zápisu jsou nutné doklady: Rodný list dítěte

                                                                        Občanský průkaz
Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do MŠ

přidáno: 23. 3. 2017 14:16, autor: Markéta Čechová

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2017/2018

Přijímáme žádosti dětí, které dovrší v roce 2017 tří let a jsou řádně očkované (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání).

1) Děti, které do 31.8. dosáhnou věku pěti let, budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání.
2) Přednostně jsou přijímány děti starší čtyř let ze spádové oblasti až do naplnění kapacity.
3) Přihlíží se k doporučení pediatra, klinického logopeda a k sociální situaci v rodině.

Mgr. Zdeňka Kotzotová
ředitelka ZŠ a MŠ

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

přidáno: 1. 3. 2017 4:21, autor: Ivana Vyskočilová   [ aktualizováno 2. 3. 2017 7:25 ]

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Sázava vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2017/2018 do mateřské školy.

Vydávání dokumentů - žádost a potvrzení od lékaře si můžete stáhnout na stránkách ZŠ a MŠ Sázava nebo vyzvednout v mateřské škole (třída Sluníčka).

Vrácení vyplněných dokumentů - 2. května od 9.00 - 11.00 hodin a od 13.00 - 16.00 hodin v kanceláři MŠ (budova školní družiny)

Při zápisu jsou nutné doklady: Rodný list dítěte
                                                     Občanský průkaz

ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

přidáno: 24. 6. 2016 4:02, autor: Ivana Vyskočilová   [ aktualizováno 24. 6. 2016 4:02 ]

Od 1.9.2016 se zvyšuje poplatek za provozní náklady v MŠ s celodenním provozem na 450 Kč za měsíc a v  MŠ s polodenním provozem na 300 Kč za měsíc.

Poplatek je splatný do 15. dne v měsíci na účet ZŠ a MŠ Sázava.

Číslo účtu: 444 506 379/0800, VS: datum narození dítěte

                                                                                                                                                                          Mgr. Zdeňka Kotzotová
                                                                                                                                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Sázava

1-6 of 6