O nás

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Sázava. Nachází se v samostatném areálu vedle základní školy. 

 Informace z MŠ 2016/2017
V letošním školním roce je zcela naplněna kapacita MŠ. 100 dětí je rozděleno do čtyř  tříd (3 homogenní, 1 heterogenní),  1 třída (heterogenní)  je otevřena v budově bývalého městského úřadu ve Školské ulici 194 s kapacitou 15 dětí. Tato třída je  s dopoledním provozem od 8.00 hod. do 12.30 hod.


Zástupce ředitele školy pro MŠ:
Marcela Nováková

Učitelky v jednotlivých třídách:
 Sluníčka Marcela Nováková, Bc. Ivana Vyskočilová,    školní asistent Karolína Krajcová
 Kočičky Radka Kodešová, Renáta York
 Berušky  Jitka Drahokoupilová, Jana Neprašová
 Motýlci Věra Beranová, Jana Víšková, pg. asistent Prokůpková Iveta
 Rybičky Romana Petrigalová Beránková, pg. asistent Miluše Benešová

Provozní zaměstnanci:

Jana Procházková, Hana Sajverová a Silvie Kalábová.

Provoz MŠ

Provoz MŠ

 6.15 hod - 16.00 hod.

v pátek do 15.30 hod.
Ve třídě Rybiček 

8.00 hod. - 12.30 hod.


 Úplata za vzdělávání

Od ledna 2014 se úplata za vzdělávání platí převodem na účet Základní školy a mateřské školy v Sázavě, vždy do 15. dne v měsíci.

Celodenní MŠ - 450 Kč, polodenní MŠ - 300 Kč.

Číslo účtu: 444506379/0800

Variabilní symbol - dostanete na třídě!

Osvobozen od úplaty bude dle vyhlášky č.14/2005 §6 odst.5) zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle zákona č.117/1995.

Dle zákona č.561/2004 §123 odst.2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytujeme bezplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Činnosti v MŠ


Pro předškolní děti bude i v letošním školním roce plavání a ekologické programy.
Plánovány jsou pravidelné divadelní představení, promítání pohádek, výlety, tvořivé dílny, besídky a další akce. V popředí bude i nadále enviromentální výchova ve spolupráci s ekologickým centrem Čapí hnízdo. Dále se zaměřujeme na Programy prevence patologických jevů a dopravní výchovu. Pokračovat bude spolupráce s Mgr. Romanou Burianovou v oblasti logopedické prevence.

Věříme, že se nám podaří společně s rodiči vytvořit podnětné prostředí, kde děti budou získávat spoustu nových poznatků, prožitků a dovedností, které povedou k radostnému prožívání jejich dětství.