DĚKUJEME!

přidáno: 30. 8. 2012 23:14, autor: Ivana Vyskočilová
V době prázdnin proběhlo ve třídě Berušek naladění piana. Touto cestou děkujeme p. učitelce Lence Chalupové za sponzorský dar.