ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

přidáno: 10. 2. 2011 2:41, autor: Markéta Čechová

ZŠ a MŠ v Sázavě oznamuje všem rodičům,že dne 5.4.2011 se koná

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

v době od 8.30 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin.

Zároveň v tento den bude v MŠ probíhat  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy mohou rodiče se svými dětmi navštívit všechny třídy MŠ, kde se seznámí s prostředím a rodiče získají informace a formuláře „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2011/2012“.


 • Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy od školního roku 2011/12 poté mohou zákonní zástupci dětí podávat u zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Renáty York v termínu 5. 4. 2011 – 8. 4. 2011 v areálu MŠ – oddělení Kočiček nebo kancelář MŠ denně od 8,30 – 10,30 a od 13,00 – 15,00 hodin. 
 • Rodiče žádáme, aby přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 • Formuláře na žádost o přijetí získají rodiče v mateřské škole (v kanceláři MŠ nebo ve třídě Kočiček) nebo u sekretářky školy v základní škole, popř. si ji mohou stáhnout z přílohy této stránky. 
 • Na základě těchto žádostí proběhne správní řízení o přijetí. 
 • Ředitelství školy rozhoduje podle kapacitních možností mateřské školy a podle předem stanovených kritérií.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci písemně do 30 dnů od termínu ukončení přijímání žádostí.
 • Vedení školy si vyhrazuje právo ponechat 4 volná místa na pozdější termín, pro případné přijetí předškoláků. 
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy se přijímají děti po dovršení tří let věku, duševně, smyslově a tělesně zdravé, výjimečně děti mladší. 
 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy/ŠZ §34/ popř.o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
 • Zásadní je v termínu řádně vyplněná a odevzdaná přihláška. 

Postup při zařazování dětí do MŠ:

Přednostně jsou přijímány:

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst.4ŠZ a děti s odloženou školní docházkou /s trvalým bydlištěm včetně spádových obcí / 
 • děti zaměstnaných matek 
 • děti přihlášené k celodenní docházce 

Vedení školy přihlíží k doporučení pediatra a k sociální situaci v rodině.

Doplňující kritérium: Děti, které budou přijaty do MŠ k předškolnímu vzdělávání, jejichž matky jsou tč. na MD popř.nepracují, budou do MŠ přijaty s podmínkou, že pokud nastane situace, kdy je nutné přijmout dítě, jehož matka pracuje či nastupuje do zaměstnání a dítě dovršilo 3 let věku, musí mu neprodleně v MŠ uvolnit místo. 


ĉ
Markéta Čechová,
10. 2. 2011 7:14
Comments