Realizace dne v MŠ

přidáno: 12. 10. 2010 9:55, autor: Ivana Vyskočilová
Děti se schází nejpozději do 8.15 hodin, v 8.30 se z důvodu bezpečnosti zamyká.

6.15 – 8.15

příchod dětí do MŠ – přivítání pozdravem, předání aktuálních informací od rodičů (zdravotní stav dítěte…), hry a činnosti dle vlastní volby (řízené i neřízené), úklid


8.15

komunikativní kruh (povídání s dětmi na dané téma, prožitky dětí, seznámení s činnostmi v centrech aktivit)


8.30 - 8.45

zdravotní cvičení (děti si sundají bačkorky, řadí se za dítě určené učitelkou, vyvětrání) zahřátí, zdravotní cviky (s náčiním, na nářadí), hra, relaxace, společný pozdrav


8.45 – 9.15

hygiena, příprava svačiny, svačina - děti postupně odcházena WC a do umývárny – určené dítě splachuje WC, vybrané děti připravují u stolečků prostírání, tácky a hrnečky. Svačinu přiveze školnice ze ŠJ již připravenou. Velikost porce a druh nápoje si děti určují samy. Společně si děti navzájem přejí "Dobrou chuť". Po domluvě s rodiči respektujeme stravovací návyky dětí.


9.15 – 9.50

řízené aktivity – děti si hrají a pracují v centrech aktivit dle vlastní volby, vybírají si z dané nabídky


9.50 – 11.30

pitný režim – vitamínový nápoj (je připraven školnicí na jídelním vozíku)
hygiena – děti si svléknout tepláky a odchází na WC a do umývárny
příprava na pobyt venku – (děti čekají u dveří na vyzvání ke vstupu do šatny, oblékají se do oblečení na ven, samy si ho vyndají, o pomoc žádají a děkují kamarádovi nebo p. uč.)
hry na zahradě – (děti si sedají na prkénko, vybrané děti jdou pro hračky na ven, při úklidu pomáhají se zametáním pískoviště, hračky rovnají do připravených bedýnek podle daných instrukcí)
procházka – děti chodí ve dvojicích a učí se respektovat pravidla silničního provozu, v případě nepříznivého počasí jsou realizovány činnosti ve třídě


11.30 – 12.15

hygiena – děti odchází samostatně na WC a do umývárny, poté si na lavičce obléknou tepláky, které mají na židličce a čekají na ostatní děti
oběd – děti mají nalitou polévku, talíř odnáší na vozík a čekají v řadě na vydání druhého jídla školnicí, mají možnost výběru co chtějí a co ne.
příprava na odpočinek
– děti si po obědě svlékají oblečení na lavičce, dojdou si na WC a umýt a poté se jdou oblékat na lehátko do pyžamka, mají možnost si vzít na lehátko svého mazlíka. Četba pohádky.
odchod dětí domů – kdo jde po obědě domů, čeká na matraci – prohlíží si knihu


12.15 – 13.40

Odpočinek, četba pohádky

14.15 – 16.00

neřízené aktivity dětí
kroužky – děti převádí na kroužek učitelka, která jej vede, popřípadě rodiče, po skončení kroužku se dítě vrací na třídu, kde je konečný provoz
odchod dětí domů
- děti se rozloučí pozdravem a odchází domů


Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě, jsou upozorněni telefonicky, popřípadě učitelka informuje policii ČR.

Pitný režim je zajištěn na přístupném místě pro děti - hrnečky a konvička s čajem – děti se obslouží dle potřeby kdykoliv během dne.

Comments